Проекти НТЦ

ПРОЕКТИ НТЦ

1. «Проективні методики в житті та практиці».

Навчальний базовий курс для психологів, соціальних працівників, педагогів, тренерів, спрямований на оволодіння професійними секретами роботи з проективними методиками.

Програма курсу:

Модуль 1. «Хто Я? Який Я?». Знайомство з проективними методиками та основи роботи з ними. Метафоричні асоціативні карти (МАК). Історія виникнення. Діапазон застосування. Класифікація МАК. Базові правила і принципи роботи. Специфічна спрямованість і універсальність різних колод карт. Короткий огляд основних колод. Використання проективних методик для психодіагностики й психокорекції. Індивідуальна консультація на основі проективних методик. Проективні методики в груповій роботі. Техніки дослідження Я-концепції, техніки роботи з соціальними ролями і субособистостями. Робота з тінню.

Модуль 2. «Мої стосунки». «Проблемні і конфліктні ситуації та їх вирішення». Налагодження стосунків та взаємини з протилежною статтю. Опрацювання запитів пари і сім’ї з допомогою проективного інструментарію (МАК, метафоричні кульки, тканина та ін.). Дослідження взаємин: дитячо – батьківських, подружніх, тощо. Робота з дітьми. Дослідження психологічних кордонів. Усвідомлення і вирішення конфліктів за допомогою МАК. Трансформація деструктивного конфлікту у конструктивний.

Модуль 3. «Подорож у світ емоцій і почуттів». Проективні методики в роботі з емоціями. Психосоматичний аспект в роботі з МАК. Опрацювання страхів на основі МАК (Природа страху. Страх і тривога з точки зору різних психотерапевтичних підходів. «Вигода» у страху. Страх як ресурс). Невпевненість в собі – ознаки і причини. Образа і вина. Рішення психосоматичних проблем з допомогою проективних камінців. Техніки переводу негативних емоційних станів у позитивні (або нейтральні). Розкриття ресурсів. Управління стресами.

Модуль 4. «Дозволь собі радіти» Поняття психічної травми. Проективні методики в роботі з психологічною травмою і кризовими станами. Види травм. Техніки роботи з травмами, посттравматичними та кризовими станами. Робота з втратами. Використання МАК при опрацюванні травми, втрати, ситуації невизначеності.

Модуль 5. Використання проективних методик у коучінгу. Мрія – бажання – мета – результат. Визначення життєвих цілей і їх тестування, пошук екологічних способів досягнення цілей, планування часу, вирішення проблем професійного вигорання, пошук ресурсів (час, енергія тощо). Розвитку творчого потенціалу за допомогою проективних методик. Пошук нестандартних виходів з ситуацій. «Я і фінанси». Взаємини з грошима. Опрацювання фінансових задач. Модуль 6. Психологічні ігри та інші методи роботи на основі метафори (робота з метафоричними кульками та камінцями, тканиною). Апробація психологічних ігор. Сертифікація. Ведучі: Ірина Матійків, Ольга Шабловська Формат занять: 6 одноденних модулів по 8 годин.

2. Основи професійної майстерності психолога.

Навчальний курс спрямований на вдосконалення професійної майстерності психологів, їхніх особистісних якостей і професійно важливих умінь, необхідних для успішного здійснення майбутньої професійної діяльності. У курсі пропонується застосування активних та інтерактивних методів навчання (дискусії, мозкові штурми, рольові ігри, евристичні бесіди, аналіз ситуацій, тренінгові вправи, тестування, тематичні вправи, ділові ігри, відео аналіз та ін.), що збільшують результативність засвоєння навчального матеріалу. Особливість програми – практична спрямованість, простота, доступність, легкість у використанні, швидке досягнення позитивних результатів завдяки унікальному поєднанню авторських методик.

Орієнтовна програма курсу: 1. Особистість психолога як інструмент його професійної діяльності 2. Цінності у професійній діяльності психолога 3. Відповідальність як складова професійної майстерності психолога 4. Усвідомленість життя. Сприйняття і визнання реальності 5. Позитивна налаштованість і «магнетизм» психолога 6. Асертивність і конгруентність психолога 7. Психологічні кордони особистості 8. Чудодійна сила слова 9. Секрети «мови тіла» 10. Невербальна комунікація як ресурс до покращення спілкування 11. Мистецтво емоційної саморегуляції психолога 12. Управління емоціями як професійно важливе уміння психолога 13. Комунікативна компетентність психолога 14. Кроки назустріч. Позитивна взаємодія у складних комунікативних ситуаціях.

Викладачі: Ірина Матійків, Ольга Шабловська Формат занять: 14 занять по три години.

3.Творча майстерня психолога. Ведучі: Ірина Матійків, Ольга Шабловська Осередок зустрічей психологів, соціальних педагогів, студентів психологічних факультетів для обміну досвідом, вдосконалення професійної майстерності.

4. «Школа сонячного їжачка».

Ведучий тренер: Ліліана Кудрик – психолог, кандидат філософських наук, професор МКА, доцент, Львівський навчально-науковий центр професійної освіти НПУ ім. М.П.Драгоманова. 10-ти денний курс занять допомагає дітям (віком від 6 років) і дорослим повірити в себе, полюбити себе, стати сильними, здоровими та успішними (за методикою всесвітньо відомого психолога Олени Коробейникової). На заняттях використовуються: візуалізації, малюнок, письмо, фізичні вправи, казкотерапія, музикотерапія, сміхотерапія та ін.

Попередній запис: 0671369342 (Ліліана)

5. Інформаційно-консультативний осередок.

Відповідальні: Ірина Матійків, Ольга Шабловська. Надання психологічних послуг: психодіагностика (психологічна і професійна), індивідуальні і групові консультації, психолого- педагогічний коучінг.

6. Студія самопізнання та розвитку.

Відповідальні: Ірина Матійків, Ольга Шабловська Тренінги, майстер класи, психологічні ігри різної тематики із залученням провідних фахівців.