Розпочато набір у Школу тренерської майстерності

Для фахівців, які зацікавлені навчитися розробляти та проводити  соціально-психологічні тренінги.

Цілі: ознайомити з теоретичними та методологічними засадами проведення соціально-психологічних тренінгів; оволодіти дієвими методами, техніками, інструментами тренінгової роботи, навчитися  створювати авторські тренінги та їх проводити.

Продукт навчального курсу: розроблений і проведений авторський тренінг.

Після успішного завершення навчання учасники

  • отримують Сертифікат про проходження навчального курсу Львівського навчально-наукового центру професійної освіти НПУ імені М. П Драгоманова;
  • можливості проведення тренінгів на базі Львівського навчально-наукового центру та участі у супервізійних групах.

Ведуча: Матійків Ірина. Кандидат психологічних наук, доцент кафедри освіти дорослих НПУ імені М. П. Драгоманова, співавтор посібника «Основи тренерської майстерності»; ведуча бізнес і соціально-психологічних тренінгів.

Орієнтовна програма

Модуль І. Композиція тренінгу та технології тренінгової роботи

Тренінг як форма активного практичного навчання. Принципи та особливості навчання дорослих. Цілі та завдання тренінгу. Типова структура тренінгу та логіка його побудови.

Активні та інтерактивні методи засвоєння інформації. Форми організації роботи учасників. Техніки об’єднання в малі групи. Атрибутика в роботі тренера. Показники ефективності тренінгу.

Практикум застосування тренінгових методів і вправ.

Вступна частина тренінгу: вправи на знайомство, погодження норм взаємодії, виявлення сподівань учасників тренінгу.

Основна частина: діагностичні вправи, вправи на активне засвоєння теоретичного матеріалу, вправи на вдосконалення конкретних навичок і якостей, тематичні руханки.

Завершальна частина: вправи на інтегрування досвіду, вправи для підведення підсумків.

Ресурсні вправи: «криголами», енерджайзери, експрес-розминки, релаксаційні вправи.

Модуль ІІ . Основи спілкування і позитивної взаємодії на тренінгу

Створення простору для позитивної взаємодії. Психологічні особливості тренінгової групи.  Динаміка групи та управління нею. Діалогічна модель комунікації. Способи налагодження і підтримки контакту: тренер-учасник, тренер-група, учасник-учасник. Вербальна та невербальна комунікація. Спілкування мовою потреб.

Налагодження зворотного зв’язку.  Як заохочуємо і як критикуємо? Управління власними емоціями, вплив на емоційну атмосферу контакту з групою. Емоційна компетентність тренера. Як завоювати довіру аудиторії?

Класифікація проблемних слухачів. Як знайти підхід до складних учасників?
Конфліктні ситуації: як їх уникнути або вміло вирішити? Позитивна взаємодія у складних комунікативних ситуаціях.

Практикум. Самооцінка комунікативної компетентності. Комунікативні практики.  Практики управління емоціями. Тест на визначення типів особистості. Модель нейрологічних рівнів Р. Ділтса на допомогу тренеру. Проведення учасниками окремих вправ.

 Модуль ІІІ. Авторський тренінг: розробка та підготовка до проведення

Робота із Замовником. Методи передтренінгової діагностики потреб у навчанні. Методи посттренінгової оцінки здобутих знань і отриманих вмінь. Коучинговий підхід у тренінгу. Техніки коучингу в тренінговій роботі.

Етапи розробки тренінгу. Вибір теми майбутнього тренінгу. Створення композиції і дизайну авторського тренінгу. Інтелект-карта тренінгу. Розробка роздаткових матеріалів для учасників. Розробка презентації тренінгу. Підготовка до проведення тренінгу.

Притчі, афоризми, анекдоти в тренерській роботі.

Модуль ІV. Індивідуальний стиль і особистість тренера 

Профіль компетенцій тренера і тренерський стиль. Ролі та функції тренера. Позитивна налаштованість і «магнетизм» тренера. Вплив на аудиторію. Енергія слова. Руховий репертуар тренера. Творчий підхід та імпровізація. Етичні принципи і цінності тренера. Супервізія тренерської роботи. Абетка тренера.

Практикум «Управляю собою – управляю групою». Що може і не може дозволити собі тренер? Експрес–самооцінка уміння управляти собою. Поглиблена робота з базовими життєвими позиціями та «Я – концепцією». Впевненість тренера. Хода як стрижень упевненості. Мовні патерни тренера як засіб впливу на аудиторію.

Підтримка особистого ресурсного стану. Налагодження психологічних кордонів як профілактика «емоційного вигорання». Психофізіологічна саморегуляція. Корисні тілесні практики на допомогу тренеру.

Сертифікація.  Умови сертифікації: письмова робота «Авторський тренінг», його проведення з реальною аудиторією («Жива практика»). Зворотній зв’язок щодо якості проведення. Супервізія.

 Вартість модуля (11 год.) – 1000 грн (навчання, кава-брейк, роздаткові матеріали, міжмодульний супровід).

Сертифікація – 1000 грн ( 4 дні «живої практики», супровід під час розробки й проведення тренінгу, супервізія).

Вартість навчального курсу: 5000 грн. Варіанти оплати: помодульна або за весь курс. При оплаті за весь курс «бонус на вибір» – колода психологічних технік «Управляю собою» (550 грн) або дві книги («Основи тренерської майстерності» і «Основи професійної майстерності психолога»).

 

Формат та дати навчання:
Формат навчання: п’ятниця (17.00 – 21.00) субота (10.00 – 17.00)

І модуль: 2-3 березня

ІІ модуль: 23-24 березня

ІІІ модуль: 13-14 квітня

ІV модуль: 11-12 травня

«Жива практика» (4 дні, дати уточнюються з учасниками)

Сертифікація: 25 травня

Місце навчання: вул. Кривоноса, 10, Львівський навчально-науковий центр професійної освіти.
Реєстрація та детальна інформація  за тел.: 067-7720460 (Ірина).

Реєстрація тут: https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2F1Znj0fcmsbHyhczXhpQHtwH4f0DfWS9XufkFqQN7GYcc%2Fedit&h=ATMGoGUbLo0NdQPGNfzVR8wROQqirNs05rY1JwLYJkghagJqLOTGEXHx0JcC4J8pyOABYiuC3O5wkKUz1YMsoC05A_hjIMhxCmgKMfShZRxQaoczBp8n9WtZZI2vHupDtLhcmwg3j-jgcQ