Перспективи розвитку

 ПРОГРАМА

розвитку Відокремленого структурного підрозділу Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

«Львівський навчально-науковий центр професійної освіти»

  Відповідно до рішення вченої ради НПУ імені М. П. Драгоманова (протокол №10 від 28 січня 2016 року) на базі Львівського науково-практичного центру створений Львівський навчально-науковий центр професійної освіти, як відокремлений структурний підрозділ університету.

При розроблені програми розвитку відокремленого структурного підрозділу НПУ імені М. П. Драгоманова «Львівського навчально-наукового центру професійної освіти» ми врахували такі масштабні зміни в освітньому середовищі:

 1. Освіта розвивається як неперервна, людино-орієнтована, з різноманітними формами навчання.
 2. Ріст розчарування студентів у вищій освіті.
 3. «Культурний розрив»: цифрове покоління студентів компетентніше своїх викладачів.
 4. Глобалізація освітньої системи, конкуренція за студентів.
 5. Легітимність індивідуальних освітніх траєкторій.
 6. Корпоративні університети стають активними гравцями освітнього ринку.
 7. Ікт-компанії стають лідерами глобального ринку корпоративної освіти.
 8. Об’єднання бізнес-шкіл, консалтингу і тренінгових компаній.

Місія Центру

Центр є нового типу відкритою навчально-науковою спільнотою, яка виховує провідників суспільства, педагогів професійного навчання.

 ГОЛОВНОЮ МЕТОЮ діяльності Центру є:

 • задоволення потреб ринку праці у західному регіоні України у педагогічних (зокрема, інженерно-педагогічних) фахівцях;
 • наближення місця навчання здобувачів вищої педагогічної освіти до їх місця проживання;
 • розширення географії надання освітніх послуг від НПУ імені М.П. Драгоманова;
 • обґрунтування, розроблення та апробація нової моделі та напрямів діяльності вищого педагогічного навчального закладу відповідно до викликів сучасного суспільства.

ВІЗІЯ – 2020

 1. Центр – лідер з високою корпоративною культурою та інноваційною діяльністю.
 2. У центрі органічно поєднуються практико-орієнтована наукова діяльність, освітній процес і набуття студентами і слухачами практичних навичок найвищої якості.
 3. Центр – фінансово стабільний за рахунок постійних надходжень з державного замовлення, оплати студентів і слухачів за навчання та інших додаткових послуг, а також з фандрейзингу.
 4. Центр тісно співпрацює з професійними навчальними закладами, роботодавцями, громадськими організаціями та державними установами України і світу.

СТРУКТУРА ЦЕНТРУ

 

ПРОФІЛЬ ЦЕНТРУ


Наукова діяльність

 1. Науковий супровід навчально-виховного процесу.
 2. Розроблення науково-методичного забезпечення.
 3. Моніторинг і прогнозування потреб у кількісній та якісній підготовці кадрів на регіональному рівні.
 4. Профорієнтаційна діяльність.
 5. Аспірантура.

Навчальна діяльність

 

  Інші освітні послуги

 1. Курси підвищення кваліфікації (ПТНЗ, ЗОШ, ВНЗ I-II рівня акредитації).
 2. Стажування.
 3. Неформальна освіта (семінари, конференції, майстер-класи тощо).
 4. Освіта дорослих (університет третього покоління).
 5. Сприяння у працевлаштуванні та самозайнятості студентів та випускників (створення бізнесінкубатора).