ЛННЦ ПО запрошує на ІІІ Міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи»

15 листопада 2018 р. відбудеться ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи».

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі ВНЗ, докторанти, аспіранти, слухачі магістратури, студенти, громадські організації та всі зацікавлені особи, які мають відношення до тематики конференції.

Організатори: ВСП «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ВП НУБіП України Бережанський агротехнічний інститут», Гомельський державний університет імені Франциска Скорини (Білорусія).

На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими орієнтовними напрямками:

Секції роботи конференції:

 1. Фізико-математичні науки;
 2. Технічні науки;
 3. Біологічні науки;
 4. Інформаційні системи і технології;
 5. Історичні науки;
 6. Економічні науки;
 7. Філософські науки;
 8. Філологічні науки
 9. Юридичні науки;
 10. Педагогічні науки;
 11. Медицина та фармація;
 12. Психологічні науки;
 13. Географія та геологія;
 14. Соціологічні науки;
 15. Політичні науки;
 16. Мистецтво;
 17. Державне управління;
 18. Фізична культура та професійний спорт;
 19. Соціальні комунікації. Медіа;
 20. Бібліотечна справа.

Форма участі в конференції: заочна (дистанційна).

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, англійська, французька, німецька.

Статті будуть опубліковані в електронному збірнику наукових праць. Статті розміщуються посекційно. Після проведення конференції проводитиметься розсилка електронних версій збірників.

Учасники конференції отримують сертифікат, який буде надісланий зі збірником матеріалів конференції на зазначену у відомостях про авторів електронну адресу та розміщений на сторінці центру та конференції (http://www.npucenter.lviv.ua/; http://lnncpo.zzz.com.ua/).

Умови участі у конференції:

 1. Статті повинні подаватися лише в електронному вигляді.
 2. Статті подаються однією з робочих мов конференції.
 3. Файли повинні мати назви: «Ваше прізвище стаття», «Ваше прізвище квитанція».
 4. Об’єм статті – не менше 3 сторінок.
 5. Останній термін подання статей – 14 листопада 2018 р.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

До участі у конференції приймаються статті обсягом 3-7 сторінок набраних у редакторі WORD у вигляді комп’ютерного файла з розширенням *.doc або *.docх. Формат А4. Вимоги до тексту статті: шрифт Times New Roman 14. Міжрядковий інтервал 1,5. Вирівнювання по ширині. Поля з усіх сторін 20 мм. У лівому верхньому куті вказати УДК. Наступний рядок – ім’я та прізвище, науковий ступінь, місце роботи, місто, країна (курсивом, розмір шрифту 12, вирівнювання справа). Через 1 рядок НАЗВА СТАТТІ (16 розмір шрифта, напівжирний, вирівнювання посередині). Через 1 рядок анотація (200-300 знаків) та ключові слова мовою статті (вирівнювання по ширині, курсивом, розмір шрифта 12, міжрядковий інтервал 1,0). Далі – ім’я та прізвище, назва статті, анотація та ключові слова іншою мовою (англійською/українською/російською). У кінці Список використаних джерел у алфавітному порядку із зазначенням посилань по тексту статті (розмір 12, курсивом).

Матеріали конференції приймаються електронною поштою на адресу: yuliya.kolisnyk@gmail.com. У разі відправки коштів оргвнеску просимо надіслати на дану адресу ксерокопію або фотокопію квитанції.

Вартість участі в конференції та розміщення статті в електронному збірнику становить 100 грн (в оргнесок входить оплата за верстку макету, редагування текстів, формування та розсилка електронних версій збірника та сертифікатів участі у конференції). Вартість друкованої версії збірника – 200 грн (вказати необхідність при реєстрації).

 Реквізити для сплати оргвнеску:

Одержувач: Львівський навчально-науковий центр ПО

ЄДРПОУ 40312588

р/р 31259237194361

в ДКСУ Київ

МФО 820172

призначення платежу – за розміщення статті П.І.Б.

 ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ

Секція за зразком Педагогічні науки

УДК

ПІБ автора

(місто, країна)

науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи або навчання

 

НАЗВА ДОПОВІДІ

(великими літерами)

Анотація – 4-5 речень

Ключові слова – від 5

ПІБ автора

(місто, країна)

науковий ступінь, вчене звання, посада,

місце роботи або навчання (англіською)

TITLE

Abstract

Key words

Текст доповіді ……………………………………………………………………

(посилання на літературу по тексту у квадратичних дужках за зразком [1, с. 22])

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ::

 1. Колісник-Гуменюк Ю. І. Формування професійної етики майбутніх фахівців / Колісник-Гуменюк Ю. І. // Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журнал. — 2014. — № 5. — C. 217—224.

 

Після літератури у правому куті вказується науковий керівник (для студентів та аспірантів). Наступна сторінка – подаються відомості про авторів (П.І.П. (повністю), телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь.

  

Зверніть увагу !!!

 

 • Відповідальність за висвітлений матеріал у статті несуть автори доповідей.
 • Рукопис має бути ретельно підготовлений.
 • Якщо стаття містить більше 7 сторінок, кожна наступна сторінка оплачується у розмірі 10 грн.
 • Кожен додатковий сертифікат оплачується окремо у розмірі 10 грн.
 • Після того, як ми отримали від Вас статтю, Ви обов’язково маєте отримати повідомлення-відповідь: «Вашу статтю отримано та зараховано». Якщо така відповідь не надійшла через день після надсилання, обов’язково зателефонуйте оргкомітету та повідомте.

 

Контактна інформація:

 

Контактна особа:  Дубовик Оксана Вікторівна 0677071215

Колісник-Гуменюк Юлія Ігорівна 0675819281

Гуменюк Василь Васильович 0677524676

Поштова адреса вул. Кривоноса, 10

м. Львів, 79008

e-mail yuliya.kolisnyk@gmail.com.

 

Відомості про автора

(розмістити на наступній після статті сторінці)

П.І.Б. учасника
Повна назва й адреса організації
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Назва доповіді
Номер секції
Адреса учасника  (з індексом)
Телефон
e-mail (обов’язково)
Сертифікат учасника конференції Так                                        Ні
Друкована версія збірника Так                                        Ні
Дата заповнення